AETSAS Cataluña

La delegació de Catalunya, es crea sota l'empara d'AETSAS i amb els mateixos objectius i una finalitat comú: “Dignificar la professió del tècnic en salvament aquàtic, vetllar pels interessos dels socorristes i conseqüentment per la seguretat dels banyistes en el medi aquàtic”.

 

La delegació Catalana està composta per tècnics en salvament de l'empresa privada i també d'organitzacions no governamentals, tots ells socorristes de cossos professionals. En l’Associació, tots deixem de costat el nostre origen o a quina entitat treballem unint esforços per aconseguir que la nostra formació i les nostres condicions de treball siguin adequades.

 

Com a delegació en la que la majoria dels nostres socorristes treballen en espais naturals, com a tècnics en salvament en aigües obertes, un dels nostres principals objectius és la formació adequada  d’aquests professionals, a diferència de les d'instal·lacions aquàtiques, així com lluitar per un marc regulador que legisli aquest àmbit.

 

Si et preocupa la nostra professió, la nostra formació, les nostres competències i que el nostre lloc de treball sigui adequat: a Catalunya-AETSAS comptem amb tu.

 

Proposem una formació integral i de qualitat per als professionals del Salvament Aquàtic.

En aquesta, la teva Associació, et formem, informem i assessorem.

La delegación de Catalunya, se crea bajo el amparo de AETSAS y con los mismos objetivos y un fin común: “Dignificar la profesión del técnico en salvamento acuático, velar por los intereses de los socorristas y consecuentemente por la seguridad de los bañistas en el medio acuático”.

La delegación Catalana, está compuesta por técnicos en salvamento de la empresa privada y de organizaciones no gubernamentales, todos ellos socorristas de cuerpos profesionales. Todos en la Asociación, dejamos de lado nuestro origen o para que entidad trabajamos y aunamos esfuerzos en conseguir que nuestra formación y nuestras condiciones de trabajo sean adecuadas.

Como delegación en la que la mayoría de nuestros socorristas se emplean en espacios naturales, como técnicos en salvamento en aguas abiertas. Uno de nuestros principales objetivos es la formación adecuada a estos profesionales, a diferencia de los de instalaciones acuáticas así como luchar por un marco regulador que legisle este ámbito.

Si te preocupa, nuestra profesión, nuestra formación, nuestras competencias y que nuestro puesto de trabajo sea adecuado;  en Catalunya-AETSAS contamos contigo.

Proponemos una formación integral y de calidad, para los profesionales del Salvamento Acuático.

En esta tu Asociación, te formamos, informamos y asesoramos.