AETSAS Galicia

A Delegación Galega de AETSAS, lles dá a bienvenida á nova páxina dedicada aos técnicos en salvamento acuático Galegos.
Querémoslles ofrecer a todos os socorristas acuáticos que o precisen, a nosa experiencia como docentes, e como profesionais no ámbito do salvamento acuático e marítimo de más de 15 anos.
 

Desde esta páxina poderase dispoñer dos seguintes espazos: 

Bolsa de traballo:
Onde ofertaremos as demandas de emprego das entidades que realizan o
salvamento acuático en todo ou territorio nacional.
Lexislación Laboral:
Seguridade e hixiene, Bandeira Azúl, embarcacións entre outros.
Asesoría Laboral:
Consultaremos cos delegados e co asesor laboral, calquera dúbida ou formulación que o socorrista necesite.


Programa docente:

Publicaremos o calendario de cursos de formación anual. Actualmente en colaboración coa Delegación Catalá.

AETSAS Galicia está a túa enteira disposición, para formarte, informarte e asesorarte no ámbito do salvamento acuático profesional.La Delegación Gallega de AETSAS, les da la bienvenida a la nueva página dedicada a los técnicos en salvamento acuático de Galicia. Les queremos ofrecer a todos los socorristas acuáticos que lo precisen, nuestra experiencia como docentes de salvamento acuático, y como profesionales en el ámbito del salvamento acuático y marítimo de más de 15 años. Desde esta página se podrá disponer de los siguientes espacios: Bolsa de trabajo: Donde ofertaremos las demandas de empleo de las entidades que realizan el salvamento acuático en todo o territorio nacional. Legislación Laboral:

Seguridad e higiene, Bandera Azul, embarcaciones entre otros.

Asesoría Laboral: Consultaremos con los delegados y con el asesor laboral, cualquier duda o planteamiento que el socorrista necesite. Programa docente: Publicaremos el calendario de cursos de formación anual. Actualmente en colaboración con la Delegación Catalana.

AETSAS Galicia está a tu entera disposición, para formarte, informarte y asesorarte en el ámbito del salvamento acuático profesional.